Pioneer of sustainable healthy dog food

Nadruk

Legalny identyfikator dostawcy:

Interquell GmbH

firma reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego Georg Müller

Südliche Hauptstraße 38
86517 Wehringen
Niemcy

telefon: 0823496220

telefaks: 0823496228296

e-mail: [email protected]

Öko-Kontrollstellennummer (Numer punktu kontrolnego): DE-ÖKO-007


Podatek od towarów i usług:

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27 a ustawy o podatku od towarów i usług: DE 811337176

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży Austrii: AT 681747739


Rejestr handlowy:

Wpisany do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Augsburgu

Numer w rejestrze handlowym HRB 6740


VAT:

VAT ID number as defined in §27 a German VAT Act: DE 811337176


Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MStV:

Pan Thorsten Stoyke

Südliche Hauptstraße 38

86517 Wehringen

Niemcy


Alternatywne rozwiązywanie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy skłonni uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckimi komisjami arbitrażowymi.

Version dated: 01.01.2021